Nawigacja

Historia szkoły

"Pierwszy budynek szkoły znajdował się na ulicy Starowiejskiej, niestety dziś nie ma już po nim śladu. Kierownikiem szkoły był Wilgocki, który w 1894 roku, rozpoczął budowę nowej szkoły, którą ukończono dwa lata później. Następcą Wilgockiego został Bączkowski.

 

W 1929 do istniejącej szkoły dobudowana została jedna duża klasa lekcyjna tzw. biała klasa (istniejący budynek był z cegły, nieotynkowany, a nowo pobudowany został otynkowany i stąd wzięła się nazwa).

 

5 marca 1945 na nowo otworzono szkołę, w której zajęcia zostały przerwane przez wojnę. 12 marca 1945 otworzono kurs dla dorosłych, na  który zapisało się 48 osób z następujących roczników: 1927 - 2 osoby; 1928 - 19 osób; 1929 - 18 osób; 1930 - 9 osób. W pierwszych dniach pracy w szkole na podstawie egzaminu utworzono cztery klasy. W maju, z klasy IV ze zdolnych uczniów powstała klasa V i w szybkim tempie został opracowany materiał klasy V. Pierwszy powojenny rok szkolny rozpoczął się 15 marca 1945 roku, a zakończył 14 sierpnia 1945 roku.

 

W 1951r. ze względów politycznych opuścił Orzechowo kierownik szkoły, prowadzący chór kościelny, patriota - Bolesław Hamerski, który był dyrektorem od 1945. Jego miejsce zajął Stanisław Pańczak, który po dwóch latach pracy opuścił Orzechowo. Następcą jego został Stanisław Markiewicz, wcześniej kierownik szkoły w Słomowie i działacz społeczny. Rozbudowująca się fabryka przyciągała nowych mieszkańców wraz z rodzinami. Efektem tego był wzrost liczby mieszkańców.

 

1 czerwca 1952 roku otworzono przedszkole przy ulicy Miłosławskiej.

 

Już wkrótce szkoła okazała się zbyt mała, by móc pomieścić wszystkich uczniów. W związku z tym lekcje odbywały się również w domach prywatnych: u Jędraszewskiego, Warczygłowy, Stachowiaka oraz w remizie. Z konieczności społeczeństwo Orzechowa przystąpiło do budowy nowej szkoły. 31 marca 1958 roku odebrano plac pod budowę szkoły. 14 września 1958 roku wmurowano kamień węgielny.

Piętrowy budynek wraz z salą gimnastyczną miał formę typowej tysiąclatki. Uroczyste otwarcie nastąpiło 6 września 1959 roku.

Stara szkoła stała się mieszkaniem dla nauczycieli.

 

7 czerwca 1969 roku, w wieku 55 lat, zmarł kierownik szkoły w Orzechowie Stanisław Markiewicz. Kierownictwo szkoły objął wychowanek miejscowej szkoły podstawowej, 28-letni Hieronim Fechner, który w między czasie został przemianowany na dyrektora.

 

W roku szkolnym 1965-1966 nastąpił koniec siedmioklasowej szkoły podstawowej. Z 44 uczniów klas VII - 26. zostało przyjętych do szkół zawodowych, a 18 stworzyło w następnym roku klasę VIII.

 

28 lutego 1973 roku odbył się pierwszy "Ostodnik"- zapoczątkowany przez Krystynę Felczak. Było to święto ósmoklasistów, będących "o sto dni" od zakończenia nauki w szkole. "Ostodnik" jest obchodzony do dziś.

 

W roku szkolnym 1973-1974 powstała szkoła zbiorcza dla mieszkańców Orzechowa i Czeszewa.

 

W roku szkolnym 1976-1977 po raz pierwszy wręczono świadectwo z wyróżnieniem.

 

Wskutek reformy oświaty 1 września 1999 roku utworzono Zespół Szkół w Orzechowie, w skład którego weszła szkoła podstawowa z klasami 1-3  i gimnazjum.

Od roku szkolnego 2002-2003 dyrektorem szkoły po przejściu na emeryturę Hieronima Fechnera został nauczyciel tej szkoły Rafał Zięty, który pełni tę funkcję do dzisiaj.

22 marca 2005 roku po szerokich konsultacjach z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły Rada Miejska w Miłosławiu nadała szkole imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia odbyła sie w dniu 18 maja tego roku już po śmierci papieża.

W uroczystości nadania imienia uczestniczyli m.in. abp Henryk Muszyński ,Wielkopolski Kurator Oświaty Apolinary Koszlajda, Starosta Powiatu Września Dionizy Jaśniewicz, Burmistrz Gminy Miłosław Zbigniew Skikiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu Jarosław Sobczak, sołtys wsi Orzechowo Czesław Jankiewicz.

1 września 2017 roku  zmiana nazwy i struktury organizacyjnej szkoły na   Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Orzechowie.
Źródło: >>tutaj<<

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Orzechowie

    ul. Szkolna 18
    62-322 Orzechowo
  • /fax:(61)4371089
liczba odwiedzin: 450188